sman1mlati
WEB AKADEMIK SMAN 1 MLATI
INFO PPDB PROVINSI YOGYAKARTA
DOWNLOAD JUKNIS PPDB 2020 PROP. DI YOGYAKARTA
KALENDER

 

SMAN 1 MLATI
image

SMAN 1 MLATI

(0274) 865856


SMA NEGERI 1 MLATI
ALAMAT: CEBONGAN TLOGOADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA
TELEPON: (0274) 865856
KODE POS: 55286
email: smasatumlati@yahoo.co.id
PANCA PRASETYA SISWA

PANCA PRASETYA SISWA SMA NEGERI 1 MLATI

KAMI SISWA SMA NEGERI 1 MLATI BERJANJI:

  1. BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
  2. HORMAT DAN PATUH KEPADA ORANG TUA, GURU, DAN ORANG YANG LEBIH TUA
  3. BERSIH LAHIR BATIN DAN TEGUH HATI
  4. DISIPLIN, RAJIN BELAJAR DAN GIAT BEKERJA
  5. BERGUNA BAGI MASYARAKAT DAN NEGARA SERTA MENJAGA NAMA BAIK ALMAMATER
WAKTU SEKARANG

JUMLAH PENGUNJUNG

SURAT KEPUTUSAN KELULUSAN SMAN 1 MLATI TAHUN PELAJARAN 2019/2020

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 MLATI
Cebongan,Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55286
Telephone (0274) 865856 Faksimile (0274) 865856
Website:www.sman1mlati.sch.id, Email:smasatumlati@yahoo.co.id
=============================================
SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 MLATI
Nomor : 188/0168
Tentang:
KELULUSAN PESERTA DIDIK
SMA NEGERI 1 MLATI
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
KEPALA SMA Negeri 1 Mlati, Dinas Pendididikan, Pemuda dan Olah Raga
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Menimbang:
a. Bahwa Ujian Sekolah Praktik danTulis tahun pelajaran2019/2020 telah
dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 14 Februari 2020 dan 2 s.d. 11 Maret 2020
b. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan pendidikan nasional maka dipandang
perlu hasil ujian ini diumumkan kepada peserta didik dan orang tua peserta didik
c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat
keputusan Kepala Sekolah
Mengingat:
a. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
b.Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan
Pendidikan Dan Ujian Nasional;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
e. Keputusan Kepala SMA NEGERI 1 Mlati Nomor:422/0055.a Tentang Prosedur
Operasional Standar(POS) Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran
2019/2020
Memperhatikan :
a. Laporan Hasil Belajar Kelas X semester 1 (satu) dan 2 (dua), Kelas XI Semester
1(satu) dan 2 (dua), Kelas XII semester 1 (satu) dan 2 (dua);
b. Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer SMA  Negeri 1
Mlati Tahun Pelajaran 2019/2020
c. Rapat Pleno Dewan Guru SMA Negeri 1 Mlati, Hari Selasa, Tanggal Dua Puluh
Delapan April 2020 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik SMA Negeri 1 Mlati
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama :
Nama-nama siswa yang tercantum pada lampiran surat ini dinyatakan Lulus dari
Satuan Pendidikan/Sekolah berdasarkan kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh
sekolah
Kedua :
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan  dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Mlati
Pada tanggal : 2 Mei 2020
Kepala Sekolah,
Muhamad Romdoni, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19681206 199412 1 002
Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Sekolah
Nomor : 188/0168
Tanggal : 2 Mei 2020

DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 2019/2020

SMA NEGERI 1 MLATI

 

No Urut

Nomor Peserta

Nama Peserta Didik

Hasil

Rata-rata

Nilai Rapot

Nilai US

1

 3-20-04-04-0040-0001-8

 AURISA DESANTI

Lulus

82.80

84.47

2

 3-20-04-04-0040-0002-7

 AZMI GENDIS PRAWESTI

Lulus

82.33

82.87

3

 3-20-04-04-0040-0003-6

 EFRIZAL YOGA MUKTI

Lulus

83.07

84.33

4

 3-20-04-04-0040-0004-5

 MUHAMMAD FARHAN MAULANA

Lulus

82.47

84.27

5

 3-20-04-04-0040-0005-4

 TJARAKA ADJI SAPUTRA

Lulus

82.00

85.27

6

 3-20-04-04-0040-0006-3

 ANNISA AMALIA

Lulus

81.53

82.33

7

 3-20-04-04-0040-0007-2

 BRIGHITA RATNA PUSPITA

Lulus

83.33

83.13

8

 3-20-04-04-0040-0008-9

 DEVANY IFANDA FARAH

Lulus

82.07

82.13

9

 3-20-04-04-0040-0009-8

 DINDHA ANNISA

Lulus

82.87

85.20

10

 3-20-04-04-0040-0010-7

 ERWIN DELA SAPUTRA

Lulus

81.73

84.73

11

 3-20-04-04-0040-0011-6

 FIGO SATRIAWAN

Lulus

84.07

85.73

12

 3-20-04-04-0040-0012-5

 NABIL ANUGERAH ALFATHMI CITA

Lulus

82.20

85.80

13

 3-20-04-04-0040-0013-4

 RIZAL AHMAD RIFALDI

Lulus

82.93

85.20

14

 3-20-04-04-0040-0014-3

 RIZQI ANNAFI MUHADI

Lulus

83.47

85.87

15

 3-20-04-04-0040-0015-2

 YUDHA ADI NUGRAHA

Lulus

82.27

85.60

16

 3-20-04-04-0040-0016-9

 ADINDA WIJANARKO PUTRI

Lulus

82.47

83.00

17

 3-20-04-04-0040-0017-8

 AFIFAH NUR AMALIA

Lulus

82.20

82.60

18

 3-20-04-04-0040-0018-7

 ANDRIANI CAHYANING JATI

Lulus

82.60

84.33

19

 3-20-04-04-0040-0019-6

 ANWAR RUSYDI

Lulus

81.80

84.20

20

 3-20-04-04-0040-0020-5

 FARISSA CAHYAINKA

Lulus

81.47

81.73

21

 3-20-04-04-0040-0021-4

 KHUSNUL FAJRI

Lulus

82.40

85.20

22

 3-20-04-04-0040-0022-3

 MAGHFIRA FADIYA ROSYIDA

Lulus

82.47

82.93

23

 3-20-04-04-0040-0023-2

 MAULIDA HASANAH

Lulus

83.73

84.20

24

 3-20-04-04-0040-0024-9

 MUHAMMAD RAIHAN ASYQAR

Lulus

81.93

83.00

25

 3-20-04-04-0040-0025-8

 DANIS NUR AISAH

Lulus

82.47

83.40

26

 3-20-04-04-0040-0026-7

 ETIKA MUFIDATUL ULFAH

Lulus

82.33

84.47

27

 3-20-04-04-0040-0027-6

 FADHILAH ISMIYATUN AUNILLAH

Lulus

82.93

84.87

28

 3-20-04-04-0040-0028-5

 ISNA RUSDIANA NURLATIFAH

Lulus

82.73

83.13

29

 3-20-04-04-0040-0029-4

 MUHAMMAD AFIF NUR HANAN

Lulus

83.00

83.93

30

 3-20-04-04-0040-0030-3

 SATRIA BENTANG SAMUDRA

Lulus

82.60

84.67

31

 3-20-04-04-0040-0031-2

 VINKA PERWITA SARI

Lulus

82.20

83.40

32

 3-20-04-04-0040-0032-9

 WISNU DWI KURNIAWAN

Lulus

82.93

84.80

33

 3-20-04-04-0040-0033-8

 ALIZURA NABILA NURAZIZAH

Lulus

82.47

83.53

34

 3-20-04-04-0040-0034-7

 ANDIKA ZUHAIR FATURRAHMAN

Lulus

81.80

83.07

35

 3-20-04-04-0040-0035-6

 BAGAS AGUNG BUDI LAKSANA

Lulus

81.67

83.27

36

 3-20-04-04-0040-0036-5

 DEA MIFTA AFIATANTRI

Lulus

82.47

84.13

37

 3-20-04-04-0040-0037-4

 EVANA INDRIANI

Lulus

83.40

85.27

38

 3-20-04-04-0040-0038-3

 FAIZAL AVIANANTA PRADANA

Lulus

81.80

82.80

39

 3-20-04-04-0040-0039-2

 KARUNIA ISYA GUSMIARNI

Lulus

81.80

82.27

40

 3-20-04-04-0040-0040-9

 KHARISMA JATI PRATAMA

Lulus

82.67

84.20

41

 3-20-04-04-0040-0041-8

 LUTFITO AL GHANI

Lulus

81.40

82.47

42

 3-20-04-04-0040-0042-7

 MELA AYU ARIDILAWATI

Lulus

82.27

84.73

43

 3-20-04-04-0040-0043-6

 MOH ILHAM MUSTAKIM

Lulus

81.93

84.07

44

 3-20-04-04-0040-0044-5

 PUTRI EKA ARTININGRUM

Lulus

82.53

84.67

45

 3-20-04-04-0040-0045-4

 RIA FITRI ASMARA

Lulus

81.87

83.67

46

 3-20-04-04-0040-0046-3

 RIDWAN HADIGUNAWAN WIBISONO

Lulus

82.07

82.53

47

 3-20-04-04-0040-0047-2

 SENORITA MAHARANI

Lulus

83.20

84.20

48

 3-20-04-04-0040-0048-9

 SYARIFA NURCAHYANINGRUM

Lulus

81.47

83.00

49

 3-20-04-04-0040-0049-8

 ANISA NOVITA RISKI

Lulus

82.13

83.07

50

 3-20-04-04-0040-0050-7

 AULIA OKTAVIA

Lulus

83.20

84.40

51

 3-20-04-04-0040-0051-6

 BERLIANSYA DELVARA PRATANDA PUTRI

Lulus

82.47

85.47

52

 3-20-04-04-0040-0052-5

 DIVKHA AMANDA

Lulus

84.40

86.53

53

 3-20-04-04-0040-0053-4

 DYAH HASTUTI

Lulus

82.07

82.60

54

 3-20-04-04-0040-0054-3

 EVA PUTRI WAHYUNIGSIH

Lulus

83.20

86.00

55

 3-20-04-04-0040-0055-2

 FAUZIAH NUR HIDAYAH

Lulus

82.47

84.87

56

 3-20-04-04-0040-0056-9

 IRMA WIDYASTUTI

Lulus

83.00

84.40

57

 3-20-04-04-0040-0057-8

 KURNIA RAHNAWATI

Lulus

82.33

84.33

58

 3-20-04-04-0040-0058-7

 SEKAR DWI FAJAR

Lulus

84.87

87.20

59

 3-20-04-04-0040-0059-6

 SULCHANI FARHAN

Lulus

83.13

84.80

60

 3-20-04-04-0040-0060-5

 SYAFA NINDYA ADYA RACHMA

Lulus

82.40

85.53

61

 3-20-04-04-0040-0061-4

 TANIA ANABELLA MAHESWARI

Lulus

81.93

86.33

62

 3-20-04-04-0040-0062-3

 TASYA PARAMITA HENDRATMO

Lulus

82.53

86.00

63

 3-20-04-04-0040-0063-2

 DWIWANTI NUR AGUSTYANI

Lulus

82.07

84.00

64

 3-20-04-04-0040-0064-9

 DYAH WULANSARI

Lulus

82.93

84.40

65

 3-20-04-04-0040-0065-8

 MUHAMMAD DAFA DIFA'I

Lulus

81.53

82.73

66

 3-20-04-04-0040-0066-7

 AFHANNY KARTIKA PUTERI

Lulus

83.27

84.53

67

 3-20-04-04-0040-0067-6

 FEBI CIPTAYANI

Lulus

82.40

84.07

68

 3-20-04-04-0040-0068-5

 KARUNIA RAMADHANI KARINI VENARDI

Lulus

82.40

83.07

69

 3-20-04-04-0040-0069-4

 LUTFI SRI FITRIANINGRUM

Lulus

81.80

82.20

70

 3-20-04-04-0040-0070-3

 MIKHA MAMORU

Lulus

82.87

84.47

71

 3-20-04-04-0040-0071-2

 YEHEZKIEL BUDI HERMAWAN

Lulus

82.27

83.07

72

 3-20-04-04-0040-0072-9

 ABIR ANUGRAH PUTRI UTOMO

Lulus

82.33

83.87

73

 3-20-04-04-0040-0073-8

 ADHIM ARIFIAN

Lulus

81.20

83.33

74

 3-20-04-04-0040-0074-7

 AMADEA SETYANINGSIH

Lulus

82.07

83.93

75

 3-20-04-04-0040-0075-6

 ANGGUN RACHMA CHOLIFATUN NISA

Lulus

82.67

85.07

76

 3-20-04-04-0040-0076-5

 ANUN DWI YULIANTO

Lulus

82.40

83.93

77

 3-20-04-04-0040-0077-4

 ARIF AJI KURNIAWAN

Lulus

80.80

82.40

78

 3-20-04-04-0040-0078-3

 ASSYIFA KHOIRUNNISA DEWI

Lulus

83.80

83.07

79

 3-20-04-04-0040-0079-2

 DAFFA ARYASATYA WIDYANTO

Lulus

81.47

82.80

80

 3-20-04-04-0040-0080-9

 DHANI BUDIYANTO

Lulus

81.47

82.80

81

 3-20-04-04-0040-0081-8

 DONNY ADHI KUSUMA

Lulus

81.73

82.87

82

 3-20-04-04-0040-0082-7

 ERFAN ARDYAN NUGROHO

Lulus

81.80

84.60

83

 3-20-04-04-0040-0083-6

 FADIA APRISYA PUTRI

Lulus

81.80

82.47

84

 3-20-04-04-0040-0084-5

 IMANA DIEN RIFATA

Lulus

82.47

83.20

85

 3-20-04-04-0040-0085-4

 INTAN KARTIKA DEWI

Lulus

81.53

82.60

86

 3-20-04-04-0040-0086-3

 IRHAM UDHAYANA

Lulus

81.07

82.33

87

 3-20-04-04-0040-0087-2

 MELATI EKA OCTAVIA

Lulus

81.40

82.40

88

 3-20-04-04-0040-0088-9

 MIA WIJAYANTI

Lulus

83.73

84.40

89

 3-20-04-04-0040-0089-8

 NURUL ISTIQOMAH

Lulus

84.27

84.80

90

 3-20-04-04-0040-0090-7

 PRADIPTA ABISATYA

Lulus

81.20

82.80

91

 3-20-04-04-0040-0091-6

 SEPTIANI CHOIRUNISA

Lulus

82.60

85.40

92

 3-20-04-04-0040-0092-5

 SERLY AYU FATIMAH

Lulus

81.67

82.47

93

 3-20-04-04-0040-0093-4

 ZAIN NURUL HADI

Lulus

81.73

83.40

94

 3-20-04-04-0040-0094-3

 AHMAD FARIS DANARDANA

Lulus

81.33

84.13

95

 3-20-04-04-0040-0095-2

 ALBERTUS DIAN SAKTI KURNIAWAN

Lulus

81.80

83.47

96

 3-20-04-04-0040-0096-9

 ALYA AULIA DEFYO

Lulus

84.40

84.67

97

 3-20-04-04-0040-0097-8

 ANDIKA EKA PRASETYA

Lulus

82.47

84.80

98

 3-20-04-04-0040-0098-7

 CITRA ZAHRANI

Lulus

82.07

83.80

99

 3-20-04-04-0040-0099-6

 DENNY KRISTIANTO MUKTI STEFANUS

Lulus

82.93

85.73

100

 3-20-04-04-0040-0100-5

 DIMA SAADAH

Lulus

81.73

82.27

101

 3-20-04-04-0040-0101-4

 FARHAN TATAG NALA GUMELAR

Lulus

81.73

84.00

102

 3-20-04-04-0040-0102-3

 HANAN IRSYAD ARAFII

Lulus

81.93

83.60

103

 3-20-04-04-0040-0103-2

 JIBRAN AL HAFIDH

Lulus

81.73

85.87

104

 3-20-04-04-0040-0104-9

 KURNIA ADI WIRYAWAN

Lulus

82.33

85.27

105

 3-20-04-04-0040-0105-8

 LINTA ROSYADA

Lulus

81.47

83.00

106

 3-20-04-04-0040-0106-7

 LUTHFI SEKAR NASTITI

Lulus

83.20

84.73

107

 3-20-04-04-0040-0107-6

 MUHAMMAD ARISTYA VAHREZI

Lulus

81.33

83.93

108

 3-20-04-04-0040-0108-5

 MUTIARA JANNAH

Lulus

81.67

83.47

109

 3-20-04-04-0040-0109-4

 RAISSA AZARIA SYAHARANY

Lulus

84.00

85.73

110

 3-20-04-04-0040-0110-3

 RISA LISTIANI PUTRI

Lulus

82.00

83.93

111

 3-20-04-04-0040-0111-2

 SYAFIQ RAFI PRADANA

Lulus

81.20

83.40

112

 3-20-04-04-0040-0112-9

 VIONITA RISTI DINIYANTI

Lulus

82.20

82.67

113

 3-20-04-04-0040-0113-8

 AFNAN SUBEKTI

Lulus

81.47

83.33

114

 3-20-04-04-0040-0114-7

 MUHAMMAD MIRSA BAIHAQY

Lulus

81.80

83.80

115

 3-20-04-04-0040-0115-6

 MUHAMMAD RIDHO ICHSANI

Lulus

80.80

83.33

116

 3-20-04-04-0040-0116-5

 NAJMA SYAHIDA

Lulus

83.33

83.93

117

 3-20-04-04-0040-0117-4

 NAUFAL NUR RIZKY

Lulus

81.20

82.07

118

 3-20-04-04-0040-0118-3

 PUJA AYU SUCIYA NINGSIH

Lulus

82.20

82.80

119

 3-20-04-04-0040-0119-2

 SHAFA APRILIANINGTYAS

Lulus

82.47

82.80

120

 3-20-04-04-0040-0120-9

 OKTAVIA INDAH KUSUMA

Lulus

82.07

83.53

 

 

 

 

 

 


Ditetapkan di  :     Mlati

Pada tanggal   :    2 Mei 2020

Kepala Sekolah,

 

  

Muhamad Romdoni, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19681206 199412 1 002

 

 

LAPORAN SINGKAT KELULUSAN

TAHUN PELAJARAN 2019/2020

 

NAMA SEKOLAH              : SMA NEGERI 1 MLATI

ALAMAT                             : Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 865856 

 

No.

Peminatan

Peserta ujian

Peserta Lulus

Peserta Tidak Lulus

L

P

JML

L

P

JML

L

P

JML

1

MIPA

21

41

62

21

41

62

-

-

-

2

IPS

27

31

58

27

31

58

-

-

-

JUMLAH

48

72

120

48

72

120

-

-

120

Mlati, 2 Mei 2020
 Kepala Sekolah
 Muhamad Romdoni, S.Pd.,M.Pd.
 NIP. 19681206 199412 1 002

 

Siswa SMA Negeri 1 Mlati yang lolos SNMPTN

Tahun pelajaran 2019/2020 

No

Nama Siswa

Kelas

Diterima di

Ket

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Efrizal Yoga Mukti

Fadhilah Ismiyatun Aunillah

Irma Widyastuti

Sekar Dwi Fajar

Dyah Wulansari

Mia Wijayanti

Shafa Aprilianingtyas

Alya Aulia Defyo

XII MIPA 1

XII MIPA 2

XII MIPA 2

XII MIPA 2

XII IPS 1

XII IPS 1

XII IPS 1

XII IPS 2

FT UNY Jurusan Tehnik Sipil

FIP UNY Jurusan PGSD

FMIPA UNY Jurusan Biologi

FMIPA UNY Jur. Pend. Biologi

FE UNY Jurusan Manajemen

FIP UNY Jurusan PGSD

FPOK UNS Jur. Pend. Kepelatihan

FBS UNY Jurusan Pend. Bhs. Indo

 

 

Mlati, 2 Mei 2020

Kepala Sekolah

 

 

Muhamad Romdoni, S.Pd.,M.Pd. 

NIP. 19681206 199412 1 002

 


Sat, 2 May 2020 @14:23


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2020 sman1mlati · All Rights Reserved